Mòdul professional 2: sistemes operatius monolloc

Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:
UF 1: introducció als sistemes operatius. 34 hores
UF 2: sistemes operatius propietaris. 44 hores
UF 3: sistemes operatius lliures. 54 hores