S'aniran proposant activitats en relació amb la resposta de l'alumnat.

En aquest tercer trimestre virtual voldríem treballar parts importants del nostre cos.