FILO2Història de la filosofia.
Accés obert a visitants. També hi ha alumnat inscrit.

Filo1Introducció a la filosofia
Accés obert a visitants. També hi ha alumnat inscrit.

caraIntroducció a la Psicologia i a la Sociologia
Accés obert a visitants. També hi ha alumnat inscrit.
.

Assignatura optativa
Accés obert a visitants. També hi ha alumnat inscrit.